Kalender offen Terminliste

22. Juni 2021
23. Juni 2021
24. Juni 2021
25. Juni 2021
26. Juni 2021
27. Juni 2021
28. Juni 2021
29. Juni 2021
30. Juni 2021
1. Juli 2021
 • Beginn BOW Stufe 9
   21. Juni 2021 • EF Wandertag Agentur für Arbeit Brühl und EuFH-Besuch
   1. Juli 2021 • Q1 Aula Info "Senkrechtstarter"
   1. Juli 2021

  8:00 - 10:00  Beschreibung:

  Coaching der Oberstufenschüler aus Q1 durch Studenten

2. Juli 2021
4. Dezember 2021
 • Gymnasium: Tag der offenen Tür
   4. Dezember 202117. Januar 2022
18. Januar 2022
19. Januar 2022
20. Januar 2022
21. Januar 2022
22. Januar 2022
23. Januar 2022
24. Januar 2022
25. Januar 2022
26. Januar 2022
27. Januar 2022
28. Januar 2022